Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Universiteit van Amsterdam is betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden tussen het hoger en voortgezet onderwijs.
 • AlfaGammapartners

  AlfaGammapartners verbindt docenten en scholen uit het voortgezet onderwijs met onderzoekers en lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. Zo creëren wij een plek van ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. 

  Centraal in het netwerk staat het ontwikkelen en delen van vakkennis, vakdidactiek en innovatie. Met deze kennis kunnen scholen hun leerlingen nog beter voorbereiden op het hoger onderwijs.

  AlfaGammaPartners organiseert vakinhoudelijke, vakdidactische en vakoverstijgende activiteiten. Het aanbod is te vinden op de website:

  Ga naar alfagammapartners.nl

 • Netwerk Bètapartners

  De Universiteit van Amsterdam is lid van Bètapartners, een netwerk van de vier hoger onderwijs instellingen (VU, UvA, HvA en Inholland) en ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in regio Groot-Amsterdam.

  Zij hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo en vwo leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren. Het netwerk heeft zich ontwikkeld tot een platform voor kennisdeling en kennisontwikkeling en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit in het voortgezet onderwijs. 

  Website Bètapartners

  Activiteiten voor docenten, leerlingen en TOA's

  Alle activiteiten, lesmaterialen, nascholingen en vakondersteuning die door de leden van de Bètapartners worden ontwikkeld, worden aangeboden op de website van de Bètapartners.

  Website Betapartners activiteiten

 • Onderwijspartners Regio Amsterdam (OPeRa)

  OPeRA is een overkoepelend onderwijsnetwerk van onderwijsinstellingen in Amsterdam en de omgeving Noord-Holland en Flevoland. Scholen en het hoger onderwijs werken in dit netwerk samen met als doel het studiesucces van leerlingen en studenten te vergroten. Docenten, schoolleiders en bestuurders zetten zich binnen het netwerk gezamenlijk in om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs zelf te verbeteren.

  Samenwerken tussen het vo en ho kent een lange en veelzijdige traditie in onze regio. Zo vereenvoudigen we samen de overgang voor leerlingen van vo naar ho, maken we samen het vak van docent aantrekkelijker, houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in de eigen sector en wisselen we kennis en ervaring uit. Er zijn veel mooie voorbeelden te vinden. Hoewel er niets op tegen is om duizend bloemen te laten bloeien, kunnen we beslist meer bereiken als we beter van elkaars initiatieven op de hoogte zijn.

  Vanuit die gedachte is het plan ontwikkeld om alle bestaande initiatieven onder te brengen in één overkoepelend netwerk: Onderwijspartners Regio Amsterdam (OPeRA). Uit gesprekken met schoolleiders en betrokkenen bij de HvA, Inholland, UvA en VU, blijkt er een duidelijke behoefte te zijn aan zo'n overkoepelend netwerk én aan verbreding van het bestaande aanbod voor scholieren en docenten.

  Website OpeRa