Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Nieuws

Selectieve bachelors

De UvA heeft negen selectieve bacheloropleidingen. Om toegelaten te kunnen worden tot deze opleidingen, neem je deel aan een selectieprocedure.

Overzicht selectieve bacheloropleidingen

Studie

Deadline
inschrijven*

 Selectievorm

AUC

01-12 (early birds)
01-02

Eigen selectie-procedure

Biomedische wetenschappen

15-01

Numerus fixus: Selectie & plaatsing

Business Administration

15-01

Numerus fixus: Selectie & plaatsing

Geneeskunde 15-01 Numerus fixus: Selectie & plaatsing
Kunstmatige intelligentie  15-01

Numerus fixus: Selectie & plaatsing

PPLE

30-11 (early birds)
01-03

Eigen selectie-procedure

Psychobiologie 15-01 Numerus fixus: Selectie & plaatsing
Psychology/Psychologie 15-01 Numerus fixus: Selectie & plaatsing
Tandheelkunde 15-01 Numerus fixus: Selectie & plaatsing

Numerus fixusopleidingen: selectie, plaatsing en onderwijs- en toetsdata

De UvA heeft zeven opleidingen met een numerus fixus. Voor deze opleidingen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om toegelaten te worden tot één van deze opleidingen moet je deelnemen aan Selectie & plaatsing (voorheen: decentrale selectie of loting). Je kunt je voor maximaal twee numerus fixusopleidingen aanmelden en deelnemen aan de selectieprocedure. Het aantal keer dat je bij een specifieke opleiding mag deelnemen aan de selectieprocedure verschilt per opleiding.

Selectieprocedure

De deadline voor aanmelden voor een numerus fixusopleiding is 15 januari. Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven, ontvang je een verzoek om je aan te melden voor de selectiedag(en). Deze dag(en) vinden plaats in februari en maart; op de opleidingspagina's vind je de exacte data (klik op de opleiding van je keuze in bovenstaande tabel).
Op basis van je resultaten op de verschillende onderdelen van de selectieprocedure ontvang je op 15 april een rangnummer. Na 15 april krijgen de geselecteerde kandidaten een plaats aangeboden en hebben zij twee weken de tijd deze te accepteren.

Selectiecriteria

De numerus fixusopleidingen richten een selectieprocedure in die past bij de opleiding. De opleiding bepaalt, binnen de richtlijnen van OCW en de UvA, de criteria op basis waarvan  de selectie plaatsvindt, zodanig dat zij zo goed mogelijk kunnen vaststellen of de aspirant-student past bij de opleiding. Op de opleidingspagina van de numerus fixusopleidingen vind je meer informatie onder ‘Toelating en inschrijving’.

Tip: Geneeskunde en Tandheelkunde zijn erg populair, de kans is groot dat je geen plaats krijgt. Zorg dus op tijd voor een alternatief.

Tijdpad

 • 1 oktober t/m 15 januari: inschrijven via Studielink
 • Februari/maart: selectiedagen
 • 15 april: rangnummers verstuurd door Studielink
 • 15 april - 1 september: start versturen plaatsingsaanbod door de opleiding (binnen 14 dagen te accepteren)
 • 1 september: deadline voltooien inschrijving (betalen collegegeld)

Onderwijs- en toetsdagen numerus fixusopleidingen
 

 • AUC: geen extra info over dagen.
   
 • Biomedische wetenschappen
  Je volgt een onderwijsdag en een toetsdag. Er zijn twee middagen waarop je het onderwijs kunt volgen. Kies bij het aanmelden voor het moment dat jou het beste uitkomt: 
  - Onderwijsdag A: vrijdag 21 februari 2020, 13.00 – 17.00 uur
  - Onderwijsdag B: dinsdag 25 februari 2020, 13.00 – 17.00 uur
  - Toetsdag: zaterdag 7 maart 2020, 10.00 – 12.00 uur
  Meer informatie over de selectieprocedure
   
 • Business Administration
  Toetsdata voor deelnemers die in Nederland wonen. Het is verplicht om de toets in Amsterdam te maken:
  - Zaterdag 22 februari 2020, of
  - Zaterdag 29 februari 2020
  Deelnemers die in het buitenland wonen, moeten de toets online en onder supervisie maken op een van deze data:
  - Maandag 24 februari 2020, of
  - Maandag 2 maart 2020
  Meer informatie
   
 • Geneeskunde
  De selectiedagen vinden plaats op vrijdag 14 februari of zaterdag 15 februari 2020 en duren voor iedere kandidaat één hele dag. Begin februari hoor je op welke dag je wordt verwacht. De toetsen worden in Amsterdam of op Curaçao afgenomen: het is niet mogelijk op een andere locatie deel te nemen aan de selectieprocedure.
  Meer informatie over de selectieprocedure
   
 • Kunstmatige intelligentie
  Je volgt een onderwijsdag en een toetsdag. Er zijn twee dagen waarop je het onderwijs kunt volgen. Kies bij het aanmelden voor het moment dat jou het beste uitkomt:
  - Onderwijsdag A: zaterdag 15 februari 2020, 10.00 – 17.00 uur (Let op! In de voorjaarsvakantie.)
  - Onderwijsdag B: zaterdag 22 februari 2020, 10.00 – 17.00 uur (Let op! In de voorjaarsvakantie.)
  - Toetsdag: zaterdag 7 maart 2020 , 10.00 - 13.00 uur
  Meer informatie
   
 • PPLE: Geen extra info over dagen.
   
 • Psychobiologie
  Je volgt een onderwijsdag en een toetsdag. Er zijn twee middagen waarop je het onderwijs kunt volgen. Je kunt bij het aanmelden voor de selectie kiezen voor het moment dat jou het beste uitkomt:
  - Onderwijsdag A: donderdag 20 februari 2020, 13.00 - 18.00 uur (Let op, in de voorjaarsvakantie.)
  - Onderwijsdag B: maandag 24 februari 2020, 13.00 - 18.00 uur
  - Toetsdag: zaterdag 7 maart 2020, 14.00 - 17.30 uur
  Meer informatie over de selectieprocedure
   
 • Psychologie
  Je neemt deel aan een van de twee selectierondes:

  Selectieronde I:
 • Onderwijsdag: vrijdag 31 januari 2020, 17.00 - 22.00 uur*
 • Toetsdag zaterdag 8 februari 2020, 11.00 - 13.00 uur*

  Selectieronde II:
 • Onderwijsdag: vrijdag 21 februari 2020, 17.00 - 22.00 uur*
 • Toetsdag zaterdag 29 februari 2020, 11.00 - 13.00 uur*

  Meer informatie over de selectieprocedure
   
 • Tandheelkunde
   
 • 15 januari 2020: deadline aanmelding via Studielink.
 • Uiterlijk 20 januari 2020: alle kandidaten krijgen per e-mail een uitnodiging om het persoonlijk dossier digitaal aan te leveren. In dezelfde mail ontvangen kandidaten nadere informatie over de inhoud van de toetsdag evenals nadere informatie over het inleveren van het papieren persoonlijk dossier.
 • 26 januari 2020 om 23:59 uur: deadline aanleveren digitaal persoonlijk dossier.
 • Uiterlijk 28 januari 2020: alle kandidaten die een digitaal persoonlijk dossier hebben ingeleverd, ontvangen de definitieve persoonlijke uitnodiging voor de toetsdag.
 • Zaterdag 1 februari 2020: toetsdag en inleveren papieren persoonlijk dossier.

Procedures bij andere selectieve opleidingen

Naast de numerus fixusopleidingen heeft de UvA ook twee selectieve bacheloropleidingen:

 • Politics, Law and Economics (PPLE)
 • Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)

Deze opleidingen bieden intensief en kleinschalig onderwijs en mogen daarom studenten selecteren. Zij hanteren daarbij hun eigen selectieprocedure en deadlines, kijk voor meer informatie op de opleidingspagina.

Veelgestelde vragen over selectie en plaatsing

 

 • Kan ik me voor meerdere numerus fixus-opleidingen aanmelden?

  Ja, je mag je voor maximaal twee numerus fixus-opleidingen een verzoek tot inschrijving doen in Studielink, maar er is een aantal uitzonderingen. Aanmeldingen voor twee van de volgende opleidingen aan verschillende instellingen is niet mogelijk: Geneeskunde, Tandheelkunde, Mondzorgkunde (hbo) en Fysiotherapie (hbo). Je kunt je dus bijvoorbeeld niet voor Geneeskunde bij de UvA en de VU aanmelden. Het is wel toegestaan om je voor Geneeskunde en Tandheelkunde bij de UvA aan te melden of voor Geneeskunde bij de UvA en Tandheelkunde bij de VU.

 • Hoe kan ik me voorbereiden op de selectie(dagen)?

  De opleiding bepaalt zelf op basis waarvan de selectie plaatsvindt. Dat kan bijvoorbeeld een inhoudelijk programma in combinatie met een toets zijn, een groepsopdracht en je motivatie. Het is altijd op basis van meer dan één component. Op de opleidingssite onder ‘Toelating en inschrijving’ vind je vanaf september meer informatie over de procedure van de betreffende opleiding. Voor de meeste opleidingen dien je voor de selectieronde huiswerk te maken variërend van 10 tot 40 uur.

 • Kan ik aan mijn rangnummer zien of ik ben toegelaten?

  Hoe lager je rangnummer, hoe groter je kans op een plek. Als de opleiding bijvoorbeeld 200 plekken heeft en er worden 400 rangnummers afgegeven, zullen na 15 april de eerste 200 rangnummers een plaatsingsaanbod ontvangen. Als iemand zijn plek niet binnen 14 dagen accepteert, dan ontvangt de persoon met het volgende rangnummer een plaatsingsaanbod. Zo gaat het door tot alle 200 plekken zijn geaccepteerd. Als geplaatste kandidaten zakken voor hun eindexamen, komen er weer nieuwe plekken vrij. Als je een hoger rangnummer hebt kan het dus zijn dat je pas later, in mei tot september, nog een plaatsingsaanbod ontvangt. Hou je mailbox dus goed in de gaten.

 • Wanneer heb ik een selectiepoging verbruikt?

  Je hebt een selectiepoging verbruikt wanneer je verzoek tot inschrijving na de aanmelddeadline 15 januari actief is. Ook als je niet deelneemt aan de verplichte selectieprocedure heb je toch een kans verbruikt. In Studielink kun je controleren of je een verbruikte selectie poging hebt.

 • Hoe vaak mag ik deelnemen aan de selectie van een opleiding?

  Volgens de richtlijnen van het Ministerie mag je maximaal drie keer deelnemen aan de selectie van een numerus fixus opleiding. Echter, een instelling kan zelf bepalen hoe vaak je bij deze specifieke instelling aan de selectie van de betreffende opleiding mag deelnemen: één, twee of drie keer. Kijk dus op de pagina van de opleiding onder ‘Toelating en inschrijving’ wat het maximum is voor de opleiding van jouw keuze aan de UvA.

  Eventuele eerdere deelnames vanaf 2000-2001 tellen mee. Je vindt een overzicht van je eerdere deelnames in Studielink.

 • Wat is het verschil tussen selectieve opleidingen en numerus fixusopleidingen?

  De UvA kent zeven numerus fixusopleidingen (Business Administration, Geneeskunde, Tandheelkunde, Bio-medische wetenschappen, Kunstmatige Intelligentie, Psychologie en Psychobiologie). Deze opleidingen hebben een beperkt aantal plekken. Selectie voor deze opleidingen vindt plaats door middel van Selectie & plaatsing, deze procedure voldoet aan de richtlijnen van het Ministerie van OCW.
  De UvA heeft ook twee selectieve bacheloropleidingen, PPLE en Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College). Deze opleidingen hebben ook een beperkt aantal plaatsen, maar hanteren een eigen selectieprocedure en hebben andere deadlines.

 • Ik kom uit Bonaire, Sint Eustatius of Saba of Curacao, hoe kan ik deelnemen aan Selectie & Plaatsing?

  Als inwoner van Bonaire, Sint Eustatius, Saba of Curacao word je via dezelfde methodiek beoordeeld als de Nederlandse kandidaten. De wijze waarop dit praktisch wordt georganiseerd verschilt per opleiding. Kijk op de opleidingspagina onder Toelating en inschrijven voor meer informatie en schrijf je uiterlijk 15 januari in voor de opleiding via Studielink. Neem tijdig maar uiterlijk 15 januari contact op met de opleiding indien je tijdens de selectiedag(en) niet in Nederland kunt zijn.

 • Ik heb voor twee opleidingen deelgenomen aan de selectieprocedure, wanneer moet ik een keuze maken?

  Als je aan twee selectieprocedures hebt deelgenomen ontvang je op 15 april twee rangnummers. Als beide rangnummers binnen de capaciteit van de betreffende opleidingen vallen, krijg je op 15 april ook twee plaatsen aangeboden. In dat geval moet je binnen twee weken beslissen bij welke opleiding je de plaats accepteert. Accepteer je de plaats bij opleiding A, dan vervalt de plaats bij opleiding B.

  Een andere mogelijkheid is dat je voor opleiding A wel een plaats krijgt aangeboden op 15 april, maar voor opleiding B alleen een rangnummer. Als je eigenlijk liever opleiding B wilt volgen, accepteer je je plaats bij opleiding A (binnen 14 dagen) en kun je afwachten of je alsnog een plaats krijgt aangeboden voor opleiding B. Gebeurt dat en accepteer je die plaats, dan vervalt je plaats bij opleiding A automatisch.