Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
'Ons uiteindelijke doel is bevlogen en goed geschoolde docenten, die hun liefde voor de talen over kunnen brengen op hun leerlingen, want een groter begrip van het belang van talenonderwijs en nieuwe talenstudenten zijn hard nodig!'.

In september 2022 is het vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen van AlfaGammapartners van start gegaan. Na de succesvolle samenwerking tussen de docenten uit de bètavakken en de universiteiten, hebben de UvA en de VU de handen ineengeslagen om dit successvolle project uit te breiden met AlfaGammapartners. Naar voorbeeld van BetaPartners, zijn er vaksteunpunten per groep van vakken opgericht. Zo startten in schooljaar 2021-2022 al de vaksteunpunten Nederlands en economie. Ook voor de andere alfa- en gammavakken zijn dit schooljaar steunpunten gestart.

Het doel van alle vaksteunpunten is een brug te slaan tussen de docenten in het vo en de medewerkers in het hoger onderwijs. Door ontmoetingen tussen docenten uit het vo onderling en tussen docenten en onderzoekers uit het vo en het wo te organiseren hopen wij op een beter begrip van elkaars werk en vooral ook op de ontsluiting van wetenschappelijke kennis naar docenten in het vo, zodat zij inhoudelijk goed beslagen ten ijs kunnen komen in hun eigen les.

Elise Bouman; 'Als decaan en docente Frans in het vo in Leiden is de rol van vaksteunpuntcoördinator een rol die goed aansluit bij mijn achtergrond en ervaring. Binnen het vaksteunpunt hoop ik vanuit het vo aan te kunnen geven waar de docenten behoefte aan hebben qua kennis. Ook wil ik proberen die kennis te vinden in de betrokken organisaties en bruggen te slaan tussen alle deelnemers. Binnen het vaksteunpunt werk ik samen met Mireille Hassemer (vakdidactica Duits) en Indira Wakelkamp (vakdidactica Engels). Onze bijeenkomsten zullen in eerste instantie voor alle talen interessant zijn, later willen we af en toe ook proberen bijeenkomsten per taal te organiseren.

Na een klankbordsessie waarbij wij met docenten uit het vo gebrainstormd hebben over de wensen die er leven bij docenten die geïnteresseerd zijn in dit vaksteunpunt, zijn we in november gestart met een bijeenkomst over didactische inzichten over talenonderwijs vanuit de lerarenopleiding aan de UvA. Daarna hebben we op 16 februari een tweede bijeenkomst over gespreksvaardigheid met sprekers uit verschillende faculteiten. Om de volle breedte van het taalonderwijs aan bod te laten komen, hopen we later dit jaar ook nog een bijeenkomst over literatuur per taal te kunnen organiseren.

Op dit moment zijn we vooral nog veel aan het plannen en contacten aan het leggen, een mooie taak! Ik hoop dat we op een later tijdstip de weg goed zullen kennen binnen de onderwijsinstellingen en een nog uitgebreider aanbod per jaar aan kunnen bieden. Ons uiteindelijke doel is bevlogen en goed geschoolde docenten, die hun liefde voor de talen over kunnen brengen op hun leerlingen, want een groter begrip van het belang van talenonderwijs en nieuwe talenstudenten zijn hard nodig!'. 

Meer informatie over onze bijeenkomsten en aanmelden voor de nieuwsbrief en/of onze eerste bijeenkomst kan via de volgende link: Moderne Vreemde Talen - AlfaGammapartners