Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Docenten in Nederland rapporteren meer werklast en burn-out dan welke andere beroepsgroep dan ook. Daarom onderzoekt de Universiteit van Amsterdam hoe de negatieve gevolgen van stress op het leren van leraren en leerlingen kunnen worden verklaard en verminderd.

De werklast en stress onder docenten brengt niet alleen het welzijn van leraren in gevaar, maar ook de mogelijkheid en ruimte om te groeien in hun vak en daardoor beter met werkdruk om te gaan. Daarnaast heeft niet alleen de docent last van stress, maar ook de leerling (bijv. door examen of leerdruk). De Universiteit van Amsterdam hoe deze negatieve gevolgen van stress op het leren van leraren en leerlingen kunnen worden verklaard en verminderd.

Betrokken middelbare scholen krijgen o.a. inzicht in oorzaken en mate van stress bij docenten en leerlingen. Tot slot worden interventies ingezet om stress te doen afnemen en het leren van leraren en leerlingen te versterken. De eerste ronde start in maart 2020.

Voor meer informatie over de deelname: Thijmen van Alphen (t.a.vanalphen@uva.nl) en Joost Jansen in de Wal (J.Jansenindewal@uva.nl).