Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Op dinsdag 17 oktober is een begin gemaakt aan de samenwerking van vier Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs (ho) en het voortgezet onderwijs (vo) uit de regio. De instellingen gaan werken aan een betere aansluiting tussen vo en ho. De nieuwe aanpak moet er onder meer voor zorgen dat studenten minder vaak van opleiding wisselen en vaker hun opleiding met succes afronden. Tijdens de startconferentie van Onderwijspartners Regio Amsterdam (OPeRA), sprak onder andere minister Jet Bussemaker.

Foto: Marieke Wijntjes

Professor Frank van der Duyn Schouten, initiatiefnemer van OPeRA: “We hebben een inclusief en verbindend programma opgezet waar zowel leerlingen als docenten in het Amsterdamse voortgezet en hoger onderwijs van gaan leren en profiteren. We hebben met elkaar afgesproken dat het succes van dit programma gemeten zal worden aan het aantal leerlingen dat een goede studiekeuze maakt. Ongeacht de keuze van de hogeschool of universiteit.”

Minister Jet Bussemaker: “Een soepele overstap van voorgezet naar hoger onderwijs is een van de meest belangrijke dingen in het studiesucces. Dat leerlingen gestimuleerd worden om een volgende stap te kunnen zetten, ze daarmee hun zelfvertrouwen kunnen vergroten zodat het makkelijker wordt om de overstap naar een universiteit of hogeschool vorm te geven. Dit is een hele mooie en ook broodnodige stap in het verbeteren van de overgang tussen voortgezet en hoger onderwijs.

De instellingen, ZAAM scholen, IRIS scholen, Esprit scholen, Martinuscollege, InHolland, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit, hebben tijdens de startconferentie van OPeRA gezamenlijk de afspraken tot betere samenwerking in een intentieverklaring vastgelegd. Het is de verwachting dat de verklaring binnenkort door meer scholen uit het voortgezet onderwijs uit Flevoland en Noord Holland zal worden ondertekend.

De samenwerking richt zich onder andere op 

  • voorbereiding en begeleiding van leerlingen in het voortgezet onderwijs  bij de overstap van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs
  • ondersteuning van aankomende docenten  bij hun keuze voor de opleiding en de start van hun loopbaan
  • ondersteuning van docenten in het voortgezet onderwijs bij hun professionalisering
  • verbeteren van de kennis van docenten in het hoger onderwijs over de bagage waarmee leerlingen het hoger onderwijs binnenkomen. Met als doel betere aansluiting.
  • uitgewissing van kennis en ervaring tussen voorgezet onderwijs en hoger onderwijs, zowel tussen leerlingen en studenten, docenten van het voorgezet onderwijs en van het hoger onderwijs als tussen de betrokken disciplines, (school)vakken en organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mareanne Karssen, 06 15952057

Vlog over OPeRA

In onderstaande video legt decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen en voorzitter van de stuurgroep OPeRA Fred Weerman uit uit wat de samenwerking binnen dit netwerk inhoudt. 

Video wordt geladen..