Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

De aanwezigheid van zorgleerlingen in reguliere klassen is niet nadelig voor de schoolprestaties van hun klasgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Ruijs. Ze verdedigde haar proefschrift op vrijdag 6 februari aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Foto: Flickr, CC, Eelke Dekker

Er wordt vaak gedacht dat de extra aandacht die nodig is voor zorgleerlingen, bijvoorbeeld leerlingen met aanzienlijke leer- of gedragsproblemen, ten koste gaat van de andere, niet-zorgleerlingen in de klas. Ook zouden kinderen met gedragsproblemen hun klasgenoten afleiden. Ruijs onderzocht of de aanwezigheid van zorgleerlingen daadwerkelijk van invloed is op de prestaties van hun klasgenoten. Daarbij keek ze in het bijzonder naar zorgleerlingen met Leerlinggebonden Financiering, oftewel een 'Rugzakje'. 

'De resultaten uit mijn onderzoek wijzen erop dat zorgleerlingen onder het Rugzak-beleid geen negatieve en ook geen positieve invloed hadden op de schoolprestaties van hun klasgenoten, ongeacht het type problematiek van de zorgleerling’, licht Ruijs toe. ‘Ik vond dit zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs.'

Passend Onderwijs

Het Rugzak-beleid is inmiddels afgeschaft en vervangen door het nieuwe stelsel Passend Onderwijs. Ruijs: 'Je kan op basis van dit onderzoek niet concluderen dat het goed is om meer zorgleerlingen in reguliere klassen te onderwijzen. We weten niet wat er dan gebeurt. Wel kan ik zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat zorgleerlingen een negatief effect hebben op de schoolprestaties van hun klasgenoten op scholen die op de oude voet doorgaan.' 

Methodiek

Ruijs analyseerde met verschillende technieken uit de onderwijseconomie de geanonimiseerde gegevens van 462.227 basisschoolleerlingen en 518.985 middelbare scholieren. Bij basisschoolleerlingen keek zij naar deelname en prestaties op de cito-eindtoets; bij middelbare scholieren naar de prestaties op het centraal eindexamen. 

Promotiedetails

Mw. N.M. Ruijs: Empirical Studies in the Economics of Education. Promotoren zijn prof. dr. H. Maassen Van Den Brink en prof. dr. H. Oosterbeek.