Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Om te kunnen leren van een tekst moet je hem eerst kunnen begrijpen. Het blijkt dat ongeveer een kwart van middelbare scholieren niet het gewenste niveau in tekstbegrip bereikt dat noodzakelijk is om hun schoolboekteksten te begrijpen. Camille Welie onderzoekt voorspellers van het begrijpen van informatieve teksten bij een steekproef van tweedeklassers (in het voortgezet onderwijs) met over het algemeen een lage sociaaleconomische status en van wie de meerderheid thuis een andere taal dan het Nederlands spreekt. Hij kijkt of vier componenten in begrijpend lezen - kennis van connectieven, tekstvloeiendheid, vaardigheid in het interfereren van tekststructuur en leesmotivatie - een unieke voorspellende waarde hebben voor individuele verschillen bij tweedeklassers in het begrijpen van informatieve teksten.

Detail Summary
Datum 12 april 2017
Tijd 13:00

Dhr. C.J.M. Welie: Individual Differences in Reading Comprehension. A Componential Approach to Eighth Graders’ Expository Text Comprehension. Promotor is prof. dr. F. Kuiken. Copromotor is prof. dr. J.J.M. Schoonen (Radboud Universiteit Nijmegen).

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk
Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Download de samenvatting (PDF)

Lees ook het persbericht