Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Met ingang van het studiejaar 2020-2021 start de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) in samenwerking met Esprit scholen Amsterdam een Engelstalige, internationaal georiënteerde track. Speciaal voor díe studenten die het leuk vinden om zich te verdiepen in andere culturen en graag les willen geven in een internationale omgeving. De track start in jaar 2 van de opleiding.

Fotograaf Marjolein Ansink
Fotograaf Marjolein Ansink

Wat houdt de track in?

De vakken van de Engelstalige, internationaal georiënteerde track zijn verdeeld over jaar 2, 3 en 4 van de opleiding. Om deze vakken te kunnen volgen, krijg je vrijstelling van vakken uit het reguliere, Nederlandstalige programma. Je volgt de Engelstalige vakken uit de internationale track in combinatie met Nederlandstalige vakken uit jaar 2, 3 en 4.

In de internationaal georiënteerde track krijg je les over de opzet en de niveaus van internationale curricula voor het basisonderwijs, verdiep je je in interculturele communicatie en wereldburgerschap en versterk je je Engelse taalvaardigheid. Daarnaast loop je stage in een internationale omgeving, in het internationaal georiënteerd basisonderwijs in de regio Amsterdam en in het buitenland. Je scriptie schrijf je in het Engels.

Wanneer kun je deelnemen aan de track?

Inschrijving voor de track gebeurt op basis van selectie aan het eind van jaar 1. Studenten met een positief bindend studieadvies (minimaal 50 studiepunten aan eerstejaarsvakken) kunnen deelnemen aan de selectie. De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een toets Engels: vereiste score minimaal B2;
  • een sollicitatiebrief in het Nederlands met goed onderbouwde motivatie;
  • een visiedocument op internationaal onderwijs in het Engels.

Lesbevoegdheid en diploma’s

Aan het eind van je opleiding ben je bevoegd om les te geven op Nederlandstalige en internationaal georiënteerde basisscholen in Nederland en op internationale scholen in het buitenland. Net als de studenten die het reguliere programma van de UPvA volgen, krijg je bij afstuderen twee diploma’s: de WO vrije bachelor pedagogische wetenschappen en de hbo bachelor Leerkracht Basisonderwijs.

Meer weten?