Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

OPeRa

Onderwijspartners Regio Amsterdam

OPeRA zet in op een sterk onderwijsnetwerk van onderwijsinstellingen in Amsterdam en omgeving

OPeRA is een nieuw, overkoepelend onderwijsnetwerk van onderwijsinstellingen in Amsterdam en de omgeving Noord-Holland en Flevoland. Scholen en het hoger onderwijs werken in dit netwerk samen met als doel het studiesucces van leerlingen en studenten te vergroten. Docenten, schoolleiders en bestuurders zetten zich binnen het netwerk gezamenlijk in om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs zelf te verbeteren.

Samenwerken tussen het vo en ho kent een lange en veelzijdige traditie in onze regio. Zo vereenvoudigen we samen de overgang voor leerlingen van vo naar ho, maken we samen het vak van docent aantrekkelijker, houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in de eigen sector en wisselen we kennis en ervaring uit. Er zijn veel mooie voorbeelden te vinden. Hoewel er niets op tegen is om duizend bloemen te laten bloeien, kunnen we beslist meer bereiken als we beter van elkaars initiatieven op de hoogte zijn.

Vanuit die gedachte is het plan ontwikkeld om alle bestaande initiatieven onder te brengen in één overkoepelend netwerk: Onderwijspartners Regio Amsterdam (OPeRA). Uit gesprekken met schoolleiders en betrokkenen bij de HvA, Inholland, UvA en VU, blijkt er een duidelijke behoefte te zijn aan zo'n overkoepelend netwerk én aan verbreding van het bestaande aanbod voor scholieren en docenten.