Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Op 23 en 24 april nemen scholieren uit heel Nederland deel aan een inspirerende schoolreis. Universiteiten en hogescholen, waaronder de UvA, organiseren een 2-daagse excursie naar de ‘Hannover Messe Challenge 2018’ voor leerlingen van 4 havo en 5 vwo. Uit de regio Amsterdam vertrekken zo’n 80 leerlingen – allen afkomstig van scholen uit het netwerk Bètapartners/Its Academy.

Science Day. c: Agnes Kemperman

De leerlingen verzamelen zich op de campus van de Universiteit Twente voor een Science Day. Op het programma staan een lezing van Nobelprijswinnaar Ben Feringa (RUG), lezingen van topwetenschappers, demonstraties en workshops over wetenschap en technologie. De avond krijgt een sportief-cultureel tintje. De leerlingen blijven slapen op de campus van de UT, zodat ze de volgende dag op tijd kunnen vertrekken naar Hannover.

Hannover Messe

Op de Hannover Messe staan ruim 6.000 technologische bedrijven uit 70 landen. Het is een inspirerende plek om rond te kijken: voor leerlingen bij uitstek de kans om zich te oriënteren op hun toekomst. Op 24 april volgen de scholieren op de beurs een paneldiscussie over het thema ‘Startups’ met Prins Constantijn (StartupDelta), Ineke Dezentjé (FME-voorzitter), Anouschka Versleijen (4TU en RoboValley), prof. Dave Blank (UTwente en Topsector HTSM), René Penning de Vries (Topsector ICT), Rolf van der Velde (Undagrid), Rob van den Heuvel (SendCloud) en moderator Jos van Erp namens Messe Holland.

'Na twee eerdere succesvolle edities waarbij een deel van de bèta-steunpunten een beursbezoek voor ruim 300 leerlingen mogelijk heeft gemaakt, schalen we dit jaar op naar alle bèta-steunpunten van Nederland', zegt Pieter Boerman, directeur Pre-U van de Universiteit Twente. 'Het bezoek aan de Hannover Messe wordt hooggewaardeerd door de leerlingen en hun begeleiders. We mogen trots zijn op de samenwerking binnen de VO-HO netwerken. Ik hoop dat een groot deel van de leerlingen deze dagen geïnspireerd en geïnteresseerd raken voor een bèta technische studie op een hogeschool of universiteit', vervolgt Boerman.

De Challenge

De beursvloer is enorm groot en daarom is een goede voorbereiding van belang. De leerlingen selecteren van tevoren alvast vijf interessante bedrijven die ze willen bezoeken. Op de vijf stands stellen ze de vragen die ze ook hebben voorbereid en leggen ze hun bezoek vast op camera. Ze hebben hiervoor drie uur de tijd. Tussendoor is er voldoende tijd om leuke eettentjes, snackbars, en andere leuke stands te bezoeken. Terug op school maken ze een verslag van het bezoek aan de Hannover Messe in de vorm van een vlog of een prezi over de drie innovaties / technologieën die ze het meest aanspreken. De beste vlog wordt beloond met een mooie prijs.

Inspireren voor techniek

De organisatoren van de Hannover Messe Challenge 2018 willen met deze ‘grootse schoolreis’ de leerlingen inspireren voor een technische opleiding en – na afronding daarvan – een baan in de techniek. Het percentage leerlingen dat in Nederland een studie kiest in de bèta/technische hoek is nog steeds niet voldoende om te voldoen aan de groeiende vraag naar hoogopgeleide technici in Nederland. Niet alleen in de hightech industrie, maar ook in sectoren als de gezondheidszorg, bouw en logistiek. Deze excursie helpt de leerlingen zich te oriënteren op de toekomst.

VO-HO netwerk Bètapartners

In de Regio Noord Holland – Flevoland bestaat het VO-HO netwerk Bètapartners\Its Academy al 14 jaar. De Universiteit van Amsterdam neemt samen met de VU, de HvA, InHolland en 45 middelbare scholen deel aan het netwerk. Uitwisselen van ervaringen en kennis is het doel. Dit gebeurt vraaggestuurd vanuit het VO en krijgt vaak invulling door het HO. Docenten van de universiteit verzorgen bijvoorbeeld cursussen voor leerkrachten en dragen bij aan actuele vakkennis.

Website Bètapartners\Its Academy

Geïnteresseerd?

Ook voor leerlingen organiseert de UvA veel activiteiten. Per jaar bezoeken rond de 6000 leerlingen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica om deel te nemen aan science labs, masterclasses of andere activiteiten. Meer weten over het outreach programma aan de UvA? Neem dan contact op met de UvA projectleider Outreach.

dhr. drs. A. (Bart) Groeneveld BA

Projectleider Outreach UvA Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica