Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

De UvA heeft vanaf studiejaar 2015-2016 een sterk groeiend aantal Engelstalige bacheloropleidingen.

De groei van het aantal Engelstalige bacheloropleidingen past in het internationale beleid van de universiteit, waarin in- en uitgaande mobiliteit van studenten sterk wordt gestimuleerd. Het aantrekken van buitenlandse studenten creëert 'international classrooms' waarbij zowel de Nederlandse als de buitenlandse studenten profiteren van een stimulerende academische omgeving. Voor scholieren uit Nederland verbreedt het hun mogelijkheden om verdieping en uitdaging te vinden in het vervolgonderwijs.

Dit studiejaar start European Studies en vanaf september 2016 volgen er meer opleidingen die hun programma zowel in het Nederlands als in het Engels aanbieden. Het gaat om Communicatiewetenschap/Communication Science, en bij economie zullen Actuariële wetenschappen en Econometrie ook in het Engels worden aangeboden. Bij de Geesteswetenschappen gaat het vooralsnog om Literatuurwetenschappen en Media en informatie.