Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

In samenwerking met Labrys Reizen en het Nederlands Instituut in Athene organiseert de Faculteit der Geesteswetenschappen een intensieve cursussreis.

Marathon, grafheuvel van de Atheners

Het thema van dit jaar is de Perzische Oorlogen en het Griekse landschap en de reis is bedoeld voor docenten Klassieke talen en Geschiedenis. Het thema van de cursus sluit aan bij het eindexamen Grieks van 2016 (Herodotus) en het eindexamen geschiedenis in bredere zin.

De cursus bestaat uit een studiedag aan de UvA te Amsterdam en een achtdaagse studiereis naar Griekenland. De inhoudelijke leiding van de studiedag en de reis is in handen van dr. Gert Jan van Wijngaarden (universitair hoofddocent mediterrane archeologie aan de UvA) en drs. Christine de Haan-Oudshoorn (tot voor kort docent klassieke talen aan de RSG Magister Alvinus in Sneek).

Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 juni 2015 aanmelden.