Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

De Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen vinden het belangrijk om uw leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun studiekeuze en uitval - door een verkeerde studiekeuze - zo veel mogelijk terug te dringen.

Sinds studiejaar 2014-2015 zijn de UvA, HvA, VU en Inholland gestart met het organiseren van een studiekeuzecheck en matching. Deelname daaraan is verplicht, ook in 2015.

Lees de brief die verstuurd is aan alle scholen met een havo- en/of vwo-afdeling in Noord-Holland als u ook geïnformeerd wil zijn over de data en wijze waarop in 2015 vorm wordt gegeven aan de studiekeuzecheck/matching.

Brief d.d. 10 december 2014