Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Er is grote behoefte aan professionals, die de nieuwe vindingen uit biomedisch moleculair onderzoek kunnen vertalen naar de klinische praktijk. Daarom is deze dubbele bacheloropleiding in het leven geroepen.

Vorderingen van  biomedisch moleculair onderzoek worden steeds belangrijker bij het bepalen van de juiste behandeling voor patiënten. Er is grote behoefte aan professionals, die deze nieuwe vindingen kunnen vertalen naar de klinische praktijk. Het is wenselijk dat je in een dergelijke ‘brugfunctie’ een sterke experimentele onderzoeksbasis kunt combineren met je kennis als arts. Een dubbele bacheloropleiding Geneeskunde en Bio-medische wetenschappen vormt je tot zo’n professional. 

 

Om studenten vanaf de eerste dag aan de universiteit zo goed en efficiënt mogelijk op te leiden, is deze dubbele bacheloropleiding in het leven geroepen. Een dubbele bachelorstudent volgt een speciaal samengesteld programma dat bestaat uit 255 studiepunten (EC). Het programma is zwaarder dan een gewone, enkele bachelor, dat uit 180 EC bestaat. Je doet immers twee studies tegelijk. Daardoor is dit programma alleen geschikt voor bovengemiddeld goede studenten. Een gemiddelde rond 8 of hoger is een vereiste. Hiernaast is een toelatingsgesprek onderdeel van de inschrijvingsprocedure, om studenten te selecteren die de gewenste motivatie hebben.

In september 2014 is de pilot voor dubbele Bachelor Geneeskunde en Bio-medische wetenschappen van start gegaan. Ook in het studiejaar 2015-2016 wordt de pilot voortgezet en kunnen leerlingen zich voor deze opleiding opgeven. Gedurende de pilotfase wordt er nauwlettend bijgehouden hoe studeerbaar het nieuwe programma is, of (en welke) kinderziektes er (nog) zijn, zodat er ad hoc over gegaan kan worden tot actie. Afgelopen september begon de eerste lichting met twaalf kandidaten aan de opleiding die studenten opleidt tot arts-onderzoekers. Voor september 2015 zijn er veertien beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor de dubbele bachelor moeten leerlingen deelnemen aan de decentrale selectie voor Geneeskunde.

Lees hier verder over de dubbele bachelor.