Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Snelle leerlingen met interesse in alfavakken, zoals Taal en cultuur, Geschiedenis en Archeologie, Mediastudies, Kunstgeschiedenis, Religiestudies, Literatuur en Filosofie, kunnen vanaf nu alvast colleges lopen. Ze worden daarbij begeleid door een ouderejaars student.

Foto: Eduard Lampe

Waarom?

Snelle leerlingen kunnen vaak wel wat extra motivatie gebruiken. Tijdens het volgen van een collegereeks krijgen de mogelijkheid zich in een onderwerp verdiepen, leren ze op een andere manier met kennis om te gaan en leren ze de universiteit vast kennen.

Wat?

De leerlingen kunnen kiezen uit een aantal eerstejaars vakken uit het reguliere aanbod voor studenten.

Wanneer?

Opgeven voor vakken uit dit semester kan tot 10 januari. De colleges starten in de week van 2 februari. 

Waar?

De colleges vinden plaats in UvA-gebouwen in de binnenstad van Amsterdam. 

Hoe? 

Geïnteresseerde docenten of coördinatoren van plusklassen kunnen contact opnemen met Annemieke van Manen, (avmanen@uva.nl / 020 525 3067).  Leerlingen die geïnteresseerd zijn en willen deelnemen, maken dit kenbaar aan hun docent of coördinator op school. Alleen een docent of coördinator van de school kan leerlingen aanmelden.

Lees verder