Vakverdieping leerlingen

Via diverse activiteiten kunnen leerlingen, individueel of met de klas, zich verder verdiepen in een vak. De UvA wil vakdocenten op deze wijze ondersteunen in hun taak als docent.

Voor individuele leerlingen zijn er bijvoorbeeld honourstrajecten, summerschools en is er profielwerkstukbegeleiding. Klassen kunnen ondersteuning en verdieping in de lesstof krijgen in de vorm van 'Pals' of door het volgen van een Sciencelab. 

Kassen op Science Park

Foto: Wilbert van Woensel

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

8 maart 2017