Bachelor Sociologie

Sociologen kijken voorbij de waan van de dag. Dagelijks hoor en lees je in het nieuws over maatschappelijke spanningen en veranderingen. Tijdens je bachelor Sociologie leer je deze begrijpen en verklaren. Afgestudeerde sociologen zijn in staat om door het stellen van de juiste vragen tot vernieuwende analyses en oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. Aan de kennis en kunde van sociologen is volop behoefte in de maatschappij.Docent Gerben Moerman geeft een pop-up college sociologie op Luchthaven Schiphol. 

Docent Bart van Heerikhuizen legt bij de Universiteit van Nederland uit wat sociologie is.

Is Sociologie iets voor jou?

De bachelor Sociologie biedt je de mogelijkheden om je te ontwikkelen tot expert in thema’s als migratie, ongelijkheid, gezondheidszorg, kunst en cultuur, arbeidsmarkten, onderwijs, seksualiteit en sociale bewegingen. In het afgelopen jaar onderzochten onze studenten onder andere:

  • hoe het kan dat vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen;
  • wat de invloed is van sociale media op het ontstaan en voortbestaan van protestbewegingen;
  • hoe belangrijk uiterlijk tegenwoordig is voor het vinden van werk;
  • en hoe de overheid omgaat met duurzaamheidsinitiatieven van burgers.

De samenleving in al haar veelzijdigheid en complexiteit doorgronden

Met een grote verscheidenheid aan onderzoeksmethodes sturen we je de stad in om onderzoek te doen. Elk type onderzoeksvraag vereist de juiste mix van methodes.  Het uitvoeren van sociologisch onderzoek is een ambacht dat je bij ons leert. Als student sociologie bekwaam je je onder meer in enquêteonderzoek, statistiek, diepte-interviews, tekstanalyse, big data en observaties van het alledaagse.

De klassieken

Hoe komt ongelijkheid tot stand? Wat zegt het succes van het kapitalisme over de West-Europese moraal? Waarom is zelfmoord niet alleen een individuele, maar ook een sociale kwestie? Het lijken actuele vragen, maar ze werden al in de 19 e eeuw door de grondleggers van de sociologie gesteld. In Amsterdam zijn klassieke sociologen als Karl Marx, Max Weber en Emile Durkheim het vertrekpunt, vanwaar je via een tocht langs andere invloedrijke denkers, uiteindelijk op de hoogte zult zijn van de meest actuele sociologische kennis. 

Internationaal gerenommeerde academici

Je krijgt kleinschalig onderwijs aan een hooggewaardeerd instituut van een betrokken team van enthousiaste docenten, van wie velen toponderzoekers zijn. Zij staan bovendien midden in het maatschappelijk debat. Zo nodigde de NOS na de aanslagen op Charlie Hebdo hoogleraar Jan Willem Duyvendak uit om deze te duiden, ging hoogleraar Hein de Haas bij Nieuwsuur in debat over de vluchtelingencrisis en legt Don Weenink uit bij Hart van Nederland uit waarom mensen onderdeel willen zijn van Project X Haren.

Aansluiting op de middelbare school

Wie vakken als geschiedenis en maatschappijleer interessant vond, zal zich bij de opleiding sociologie thuis voelen. Doe inspiratie op voor je profielwerkstuk en kom erachter of sociologie iets voor jou is. 

Waarom Sociologie aan de UvA?

Als socioloog is de stad jouw laboratorium

Amsterdam is de ideale plek om sociologie te studeren. Alles wat je leert, zie je terug in de veelzijdigheid van de stad. Het is het centrum van kunst en cultuur. Dankzij de 179 nationaliteiten die in de stad samenwonen, kent ze een ongekende diversiteit aan mensen en ideeën.

Kleinschalig

Je studeert in het hart van Amsterdam aan een kleinschalige opleiding, waar je makkelijk contact legt met medestudenten en docenten. 

Stage of studeren in het buitenland

Je hebt in het derde jaar de mogelijkheid om stage te lopen of een semester in het buitenland te studeren. De UvA heeft voor dit laatste samenwerkingsverbanden met universiteiten over de hele wereld. 

Honours- en Talentprogramma

Wil je een extra uitdaging? Voor excellente studenten hebben we een Honours- en Talentprogramma waarbij je ook de mogelijkheid hebt om vakken te volgen die een brug slaan met andere wetenschappen.

Masteropleiding

Na de bachelor Sociologie heb je toegang tot verschillende masters, die aansluiten bij je specialisatie en interessegebied.

Arbeidsmarkt

Afhankelijk van je specialisatie, vind je als afgestudeerd socioloog een baan bij een grote variatie aan werkgevers. Op de pagina over Toekomstperspectief vind je meer informatie over de arbeidsmarkt voor sociologen, inclusief een lijst met werkgevers die in de afgelopen drie jaar sociologen in dienst hebben genomen.


Diploma
BSc Sociologie
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56601

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen