Maak kennis met ons

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Lees de onderstaande testimonials om studenten en docenten beter te leren kennen. Wil je je verder verdiepen in de opleiding? Loop dan een dagje mee. Je kunt je hier voor aanmelden via de onderstaande link:

Svenja van der Vondelen: 'Alles wat er over Antropologie gezegd werd, maakte me nieuwsgierig'

Svenja van Vondelen

Svenja van der Vondelen

‘Ik wilde iets met mensen doen. Dat was het enige dat ik wist op de middelbare school. In de vijfde klas begon ik met het bezoeken van open dagen. Toen ik de studievoorlichting van Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de UvA bijwoonde was het raak: álles wat er over Antropologie gezegd werd maakte me nieuwsgierig.'

Nieuwsgierig wat Svenja en andere studenten vertellen over Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie? 

Alex Strating

'Onbewuste vanzelfsprekendheden beïnvloeden het gedrag van mensen'

Antropologie is een vergelijkende studie over samenleving en cultuur. Iedereen observeert mensen, maar die observaties worden beïnvloed door ‘culturele voorstellingen’ – ideeën die mensen al hebben over andere mensen. Deze culturele voorstellingen leer je, vaak niet bewust, als lid van de samenleving en vind je zelf vaak vanzelfsprekend.

Lees wat de docent Alex Straing vertelt over Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie.

Studievereniging Kwakiutl

Kwakiutl

Door een uitgebreid programma aan sociale en studieverdiepende activiteiten maakt de antropologische studievereniging Kwakiutl het voor studenten mogelijk meer uit hun studietijd te halen.

Wil je kennis maken met internationale studenten en studenten uit andere sociaalwetenschappelijke disciplines? Bezoek dan activiteiten van SBS International. 

Amsterdam United is een studentenplatform waar diversiteit centraal staat. AU wil van de UvA een universiteit maken waar diversiteit centraal staat door het organiseren van evenementen en het opzetten van projecten.

Webklas bachelor Antropologie

Maak kennis met Antropologie - volg de webklas

De splinternieuwe webklas is een leuke en leerzame manier om met de studie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie kennis te maken. Door filmfragmenten van een docent te bekijken, korte artikelen te lezen en vragen te beantwoorden krijg je een goed beeld van de inhoud van de studie, waardoor je makkelijker kunt beslissen of je daadwerkelijk Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie wilt gaan studeren. 

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

30 mei 2017