Masterclasses in bedrijven voor bètadocenten

9 augustus 2018

Komend collegejaar organiseert Bètapartners, een netwerk van instellingen in het voortgezet en hoger onderwijs, een aantal masterclasses bij bedrijven. Deze masterclasses laten zien hoe verschillende bètavakken samenkomen in de praktijk van het bedrijf. Naast VO-docenten zijn de masterclasses ook te volgen door bètadocenten in het hoger onderwijs.

Het aanbod

In de aankomende periode vindt een drietal masterclasses plaats:

Over Bètapartners

De UvA Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica maakt deel uit van Bètapartners, een netwerk van hogeronderwijsinstellingen en scholen uit regio Noord-Holland die hun handen ineen hebben geslagen om het onderwijs in bètavakgebieden te versterken. Dit netwerk heeft zich ontwikkeld tot een platform voor actieve kennisdeling en kennisontwikkeling.  

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica