Psychology en Sociology 2018-2019

14 september 2017

Vanaf studiejaar 2018-2019 worden de opleidingen Psychologie en Sociologie Engelstalig. Studenten die de voorkeur geven aan het Nederlands kunnen werkgroepen in die taal volgen.

Beide opleidingen staan ook open voor studenten uit het buitenland: hierdoor ontstaat er een international classroom.  Voor studenten heeft dat grote voordelen. Hun blikveld wordt verruimd doordat ze samenwerken met mensen van andere nationaliteiten en culturen. Bovendien worden ze beter voorbereid op de (inter)nationale arbeidsmarkt en op de vele Engelstalige masteropleidingen.

Voor Psychology geldt daarnaast dat deze opleiding per 2018-2109 ook weer een fixus instelt. Studenten worden middels selectie geplaatst.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam