Nederlands in de klas!

Haal het enthousiasme voor de Nederlandse taal uw klas in!

6 juni 2017

Verschillende universiteiten trekken samen op om het belang en de inspirerende kanten van het vak Nederlands te laten zien, middels voorlichting in de klas .

De studie Nederlandse taal en cultuur houdt veel in. Enthousiaste studenten vertellen hier graag over in de klas.

Deze maand lanceren een aantal universiteiten een speciale website om dit initiatief te ondersteunen. Docenten en decanen kunnen via deze website voorlichting aanvragen. zie www.nederlandsindeklas.nl

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam