Leve de Wiskunde!

07apr2017 10.00 - 16.00

Congres

Op 7 april 2017 organiseert de Universiteit van Amsterdam het jaarlijkse Leve de Wiskunde! wiskundecongres. Leve de Wiskunde! staat in het teken van actuele ontwikkelingen in het vakgebied en de relatie tussen universiteit en voortgezet onderwijs. Wetenschappers die verbonden zijn (geweest) aan de Universiteit van Amsterdam geven lezingen over hun werk in de wiskunde.

Voorlopig programma

 • 10:00 – 10:20 Ontvangst

 • 10:20 – 10:30 Welkomstwoord door Eric Opdam

 • 10:30 – 11:15 Jacobien Carstens: Algoritmes in ons dagelijks leven
  Een route plannen op de TomTom, veilig betalen via internet of even iets googlen. Achter de schermen worden wiskundige algoritmes gebruikt om deze taken uit te voeren. Maar wat is een algoritme precies? En hoe kan  een algoritme de snelste route van A naar B vinden? Op welke manier wordt ons internet verkeer beveiligd? En hoe wordt de volgorde van zoekresultaten bepaald? In deze lezing bespreken we verschillende algoritmes die de basis vormen voor het antwoord op deze vragen. Door het bespreken van de wiskunde die ten grondslag ligt van deze veelvoorkomende taken, zien we wat een belangrijke rol wiskundige algoritmes spelen in ons dagelijks leven.
 • 11:15 – 12:00 Christian Schaffner: Quantumcryptografie, een nieuwe aanpak voor relatieproblemen?
 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 13:45 Harry van Zanten: De Centrale Limietstelling
  Deze voordracht gaat over een centrale limietstelling in de kansrekening en statistiek. Wanneer is deze stelling ontdekt, door wie, wat zit er achter, en waarom is ze zo centraal?
 • 13:45 – 14:30 Jan Brandts: Over de som van de hoeken van een tetraeder
  Alle bezoekers van Leve de Wiskunde weten dat de som van de hoeken van een driehoek 180 graden is. Toch is het antwoord op de overeenkomstige vraag voor tetraeders voor velen een mysterie. Welke hoeken van een tetraeder zou je bij elkaar op willen tellen (en waarom)? In deze lezing-met-veel-plaatjes bekijken we tetraeders. Ieder van de zes  paren van de vier driehoekige zijvlakken van een tetraeder maakt een hoek. We berekenen de som van deze zes hoeken met een stukje stoffige klassieke wiskunde, de sferische meetkunde. En we zouden geen wiskundigen zijn als we geen aandacht zouden besteden aan de vraag of en hoe dit in nog hogere dimensies dan drie werkt (maar dan zonder plaatjes). Los van deze afzonderlijke concrete vragen zullen we zien hoe dergelijke klassieke meetkundige vragen een rol spelen in moderne toepassingen.
 • 14:30 – 15:00 Thee & koffie
 • 15:00 – 15:45 Lex Schrijver: Kleuren, roosteren en grafen
 • 15:45 – 16:30 Borrel

Deelname

Leve de Wiskunde! is in de eerste plaats bedoeld voor wiskundedocenten havo/vwo: om te informeren, te inspireren en om te ontmoeten. Er is de mogelijkheid om per docent maximaal 5 en per school maximaal 10 leerlingen mee te nemen naar Leve de Wiskunde. Deelname aan Leve de Wiskunde! is gratis.

Inschrijven

Aanmelden is mogelijk via de Its Academy website

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica